Jaga

Vinterjakt

12 taggare

Paus

Skåne Assi Domän. Agusa vilthägn, ca 200 ha. Vildsvin, kron- och dovvilt. Kontakta Peter Nilsson tel 0414-601 72, 070-511 32 67 eller Sven-Erik Harrysson tel 070-349 22 39.

Kronoparken Skarhult, ca 260 ha. Dovvilt, rådjur samt småvilt. Älg, rådjur och hare även på andra områden. Svea Skog AB, tel 0479-158 50 dagtid, tel 0413-341 07.

Bromölla Jaktklubb erbjuder boende i Bromölla kommun möjligheter till jakt och viltvård m m. Areal: ca 510 ha (ej älgjakt). Pris 1250 kr/år. Ungdomar upp till 20 år halv avgift. Upplysningar Bo Ferm tel 0456-288 38 eller Anders Pihl tel 0456-242 09 ipsum dolor sit amet.

Häckeberga Gods. Jakt efter dovhjort för sällskap om 4-5 personer med övernattning och middag på Häckeberga Slott. För information kontakta Wilhelm Tham på tel 040-48 04 40.

Landskrona Viltvårdsförening erbjuder dagsjakter i Skåne på älg, rådjur och svin. Låga jakt- och fällavgifter. Prisex drevjakt 350 kr/dag. Vaktjakt på svin 600 kr per dag. Medlemsavgift 200 kr/år. För medlemskap och bokning kontakta Bror Stålnacke, tel 042-12 50 33 eller Erling Wilson,  tel 042-993 02. Bokning även via vår hemsida: www.lvf.nu 

Hjortjakt i hägn. 60 ha. Även fasanjakt, dagjakt, 1/1-30/1. Två jägare med egna hundar mottages per dag. Även träning av fågelhundar. Bokning: Tel 044-710 04.

Klassisk skånsk jakt. Rapphönsjakt över stående hund. Blandad jakt över stötande hund. Andjakt - uppflog och sträck. Harklappjakt samt hundträning. Förmedlar även andra typer av jakt. Tel 046-612 48, 010-332 54 05.

Trolle-Ljungby Dovhjortsjakt i hägn, 225 ha. Kostnad 400-12 000 kr beroende på trofé. Köttet får köpas till marknadspris. Logi med självhushåll alt hotell. Kontaktman: Lars Lillienberg, Trolle-Ljungby, 290 34 Fjälkinge. Tel 044-550 47, 0705-95 89 45

Hus i knäbäckshusen uthyres Tel: 0709-262623