Österlen

Karta över Österlen

Österlens landskap

Fiskehamnar

Rikt djurliv

Österlen har sedan 1900 talets början definieras som det platta landskapet öster om Ystad samt samt byarna på vägen till Simrishamn. I dag utgörs Österlen av tre historiskt administrativa distrikt: Ingelstad, Järrestad och Albo. 

Geologiskt, har Österlen mycket gemensamt med den europeiska kontinenten. Marken som brukas är ursprungligen från Östersjöns glaciärer som kom från ett område rikt på kalksten. Detta gav bördiga åkrar utan stora stenar. Det bästa odlingsområdet i Sverige finns kring Hammenhög. Längre norrut, i Brösarp och Rörum, skapade den mäktiga isen dramatiskt vackra grus kullar. Österlens öppna landskap är inte alls likt sjö och slotts distriktet norr om Ystad. På Österlen är gårdarna mindre,  trots moderna jordbruksmetoder har stämningen behållit sin gammaldags karaktär. Österlen är därför av stort kulturellt intresse för resten av Sverige.

Simrishamn har Österlens största fiskeflotta. I kustvattnen är värd för torsk, lax, sill och ål. Fiskebåtar från Blekinge och västkusten medför också sina fångster i land i Simrishamn moderna hamn. Skillinge och Kivik har mindre aktiva fiskehamnar. De andra fiskelägen som Brantevik,  Baskemölla, Vik och Vitemölla, erbjuder en mycket genuin atmosfär, men de flesta båtar används för privat fiske och rekreation. Frukten växande industri har sitt centrum kring Vik och Kivik, som drar nytta av den östra kusten som har ett mildare klimat. En lokal vingård producerar mousserande drycker från både äpplen och importerade druvor och erbjuder vinprovning.

Södra Skåne var en gång täckt med lövskog. Idag har vi bara områden med mest planterade bokskogen, den finaste exemplet är Maglehems Ora, nära Brösarp. Djur och växter är mer varierade i skogarna i Fyledalen och sjö distriktet norr om Ystad. Den ursprungliga skånska rådjuren är många , under dimmiga höstkvällar kan du höra stora hjortar. Dovhjort och rådjur är också vanliga även Älgen bor här.

Galtar lever nu vilda, tillsammans med röd räv som har återhämtat sig efter en kamp med skabb. Österlen ligger i centrum av livsmiljön för många grodor. Lövgrodan gillar små dammar omgiven av buskar och ängar. 

Fågellivet varierar under året. Av primärt intresse är den flyttande fåglarna under våren och hösten. Bra observationspunkter är Sandhammaren och Brantevik. Mycket Ejder gäss samt en rad ankor flyger förbi tillsammans med enstaka tärnor. I början av sommaren, då varm luft vanligtvis kommer in från sydost, lockar sällsynta fåglar .


Hus i knäbäckshusen uthyres Tel: 0709-262623